Samen werken…

Het verschil tussen samen werken en samenwerken is slechts één spatie.

Deze uitspraak vormt de basis van de training. Iedere deelnemer zal ervaren dat hij uniek is als mens. We zullen zowel hem of haar individueel, als het team, op een bijzondere manier en soms op onverwachte wijze een spiegel voorhouden. Samen leren is het motto. Samen leren we de sterke en zwakke kanten ontdekken en benoemen. En die stroken niet altijd met het zelfbeeld. Alleen als je jezelf goed kent kun je aan een optimale persoonlijke groei van jezelf en die van anderen gaan werken. Ervaar hoe slechts één spatie tot grote inzichten leidt!

Als individu heb je te maken met je omgeving. Collega’s, managers, medewerkers, vrienden, familie enzovoort. Als je in teamverband moet werken ben je van anderen afhankelijk. De persoonlijke kwaliteiten van die anderen bepalen op hun beurt weer mede de kwaliteit van jouw functioneren. “De ketting is zo sterk als de zwakste schakel.”
In de training bereiden we je voor om de persoonlijke en gezamenlijke doelstellingen te bereiken en ontdekken we welke persoonlijke eigenschappen daarvoor (on-)nodig zijn.